A EDENSOL, ens responsabilitzem de conèixer les necessitats concretes dels nostres usuaris per a poder oferir serveis de qualitat tenint sempre en compte aspectes com la participació ciutadana, la sostenibilitat o les sinergies intersectorials.

Estem compromesos a fer front a reptes socials mitjançant el desenvolupament d’eines i mètodes de treball amb visió de futur i solucions sostenibles. Dins d’aquest compromís social, duem a terme a través d’un cós de voluntariat projectes adreçats a la nostra comunitat sempre i quan reflecteixin els nostres valors.

És per això, que pretenem:

· Invertir en els nostres empleats i els seus objectius.

· Servir als nostres usuaris amb integritat i excel·lència.

· Crear resultats de qualitat a llarg termini per als nostres socis i usuaris.

· Minimitzar el nostre impacte negatiu sobre el medi ambient.

Aquesta missió inclou la creació de solucions efectives no només a nivell d’entitat sinó també a nivell del nostre entorn: usuaris, socis, participants i alumnes.

Contacte

Si ompliu aquest formulari, ens posarem en contacte amb vosaltres per resoldre els qualsevol dubtes o pregunta.