Des del 2005, hem participat en el desenvolupament i gestió de tot tipus de programes educatius col·laborar activament en la seva implantació i els països en desenvolupament principalment a les Amèriques.

Hem participat en la creació de continguts educatius de zones menys desenvolupades, donant prioritat als criteris d'eficàcia, la universalitat d'informació i formació i de desenvolupament sostenible.

Països com Brasil, Argentina, Perú i Colòmbia han acordat la nostra metodologia, on ens han format grups d'educadors que s'han encarregat d'adaptar a cada tècniques de realitat social amb les que hem aconseguit formar-los.

A més per participar, així com dirigir socis com a coordinadors, també podem desenvolupar les tasques de gestió, assessorament i seguiment per a tots aquells usuaris que estan interessats, mitjançant els convenis de col·laboració puntual o permanent.

Els nostres socis són típicament comunitats, associacions i institucions educatives que estan preocupats modernitzar els seus sistemes d'aprenentatge.

Actualment col·laborem en diversos projectes europeus a nivell associatiu.

LeanersMot2

Creació d’un entorn d’aprenentatge de recolzament continuat per a alumnes més grans de 45 anys amb baix nivell educatiu i poc qualificats

Número del projecte: 2020-1-ES01-KA204-081775

Descripció del projecte

Aquest projecte d’Erasmus+ busca profunditzar en els limitacions i noves necessitats detectades durant la excussió de LearnersMOT i continuar treballant per a motivar a les persones grans amb baix nivell educatiu a continuar formant-se.

El grup objectiu són els educadors que treballen amb adults amb baix nivell educatiu i poc qualificats i les persones grans amb baix nivell educatiuObjectiu

- Formar als educadors d’adults amb baix nivell educatiu per que motivin als alumnes a millorar les seves habilitats bàsiques, entre elles la lectoescriptura, el càlcul aplicat a la vida quotidiana i la tecnologia.Productes del projecte

 1. Curs online per a educadors d’adults.

 2. Aplicació mòbil amb activitats per millorar habilitats bàsiques, com lectoescriptura, càlcul aplicat a la vida quotidiana, resolució de problemes i comunicació

 3. LearnersMot Gym, que consisteix en un col·lecció de recursos per als educadors d’adults sobre estratègies de motivació, tècniques d’aprenentatge, creació de continguts, mètodes d’avaluació i l’ús d’eines TIC en l’educació d’adults.

 4. També tindrà lloc una formació per educadors, en el que es farà la proba pilot de productes desenvolupats fins el moment. Els educadors que hagin participat a l’activitat de formació organitzaran tallers locals al seu país per difondre els coneixements adquirits.


Pàgina web: Learnersmot2.eu

Xarxes Socials: LearnersMOT2 FacebookCoordinador del projecte:

Socis:


LearnersMot

Com desencadenar la motivació inicial per a l’aprenentatge d’adults amb baix nivell formatiu a través d’eines TIC.

Número del projecte: 2017 -1-ES01-1-KA204 –038414L’objectiu del projecte LearnersMot és treballar amb els educadors d’adults, proporcionant-los les habilitats necessàries per poder despertar l’interès per l’aprenentatge en els adults majors de 45 anys amb baix nivell educatiu i poc qualificats.

Per això s’ha creat un entorn d’aprenentatge online amb la finalitat d’actualitzar les competències professionals dels educadors d’adults. Per a que aquestes eines siguin accessibles a un públic internacional, s’ha creat una plataforma educativa oberta, que comprèn recursos interactius per educadors d’adults i altres professionals en anglès i en els idiomes dels socis. Aquesta plataforma inclou:


 1. Un paquet interactiu per educadors, que consta de dues parts:
  1. Una biblioteca de recursos, amb estratègies d’alfabetització, motivació, ensenyament i aprenentatge.
  2. Una recopilació de bones pràctiques sobre l’ensenyament d’habilitats bàsiques a diferents grups d’adults amb baix nivell educatiu.
 2. Un manual online interactiu amb estratègies de motivació ja existents utilitzades per educadors que treballen amb adults amb baix nivell educatiu i poc qualificats.
 3. Un curs semipresencial, que consta de tres parts:
  1. 3 seminaris web desenvolupats per educadors experts.
  2. Un kit d’eines TIC
  3. Un curs online per educadors

El projecte fomentarà i proporcionarà les bases per una cooperació nacional i internacional altament especialitzada en el camp de les competències professionals dels educadors d’adults i el seu aprenentatge.

Data d’inici: 01.11.2017 – Data de finalització: 31.12.19

Duració del projecte: 26 mesos

Per a més informació, visiteu el web del projecte: www.learnersmot.eu


Coordinador del projecte:

Socis:

Contacte

Si ompliu aquest formulari, ens posarem en contacte amb vosaltres per resoldre els qualsevol dubtes o pregunta.