EDENSOL ofereix solucions d'aprenentatge i d’organització que ajudin els nostres usuaris a millorar la formació dels seus treballadors i voluntaris, a augmentar la productivitat i eficiència dels processos i programes que desenvolupen. En el marc dels ràpids canvis tecnològics actuals, els recessos a gran escala, les limitacions pressupostàries, i les creixents demandes de transparència en la remuneració, EDENSOL ofereix als seus usuaris assessorament estratègic.

Els nostres especialistes apliquen les seves habilitats i experiència requerides per assolir els objectius i aconseguir millores de rendiment mesurables.

Treballem conjuntament amb entitats públiques, empreses privades i entitats sense ànim de lucre per tal de cercar solucions pràctiques que consisteixen en:

· Augmentar l'eficàcia organitzativa

· Millorar la planificació estratègica i processos organitzatius

· Desenvolupar el lideratge

· Promoure el compromís dels empleats en l’avaluació de l'organització

· Mesurar el rendiment i les millores individual

· Crear programes de reclutament, selecció, retenció i certificació de competències

Hem aconseguit grans resultats en aquestes àrees utilitzant equips interdisciplinaris integrats per psicòlegs industrials i organitzacionals, experts de joc, dissenyadors de sistemes d'instrucció, tècnics de la computació i de recursos humans i especialistes en desenvolupament d'organització que tenen una experiència que abasta la recerca a la pràctica contínua. Les nostres últimes ofertes inclouen:

· Mà d'obra cibernètica: anàlisi del personal, planificació, i formació de líders cibernètics

· Aprenentatge dinàmic: a través de programes que creïn un canvi de comportament a llarg termini.

· Formació d’analistes a partir de dades internes i externes a l'organització per visualitzar la informació i les decisions sobre la plantilla

· Gestió del canvi digital i millora de processos CIO del recursos organitzatius, ajudant els CIO a atraure, retenir i desenvolupar personal qualificat.

Contacte

Si ompliu aquest formulari, ens posarem en contacte amb vosaltres per resoldre els qualsevol dubtes o pregunta.