A la nostra empresa creiem en el concepte d’accessibilitat universal descrit per la Generalitat de Catalunya:

<< L'accessibilitat universal es pot entendre com el conjunt de característiques que fan possible que un entorn, bé, servei o mitjà sigui apte per al màxim nombre de persones en condicions de confort, seguretat i igualtat.

Un entorn dissenyat per a tothom suposa un benefici per al conjunt de la societat, atès que totes les persones són susceptibles de tenir limitacions o condicionants en algun moment de la vida. Alhora, esdevé un element fonamental per a la consecució d'una societat basada en la igualtat de drets i d'oportunitats; dota els ciutadans d'autonomia i els proporciona mitjans per desenvolupar una vida social i laboral activa.>>

El nostre compromís amb la universalitat de l’accessibilitat és present en totes les nostres accions, programes i projectes.

Contacte

Si ompliu aquest formulari, ens posarem en contacte amb vosaltres per resoldre els qualsevol dubtes o pregunta.